Wat is Kalai Manram?

Kalai Manram (“Vereniging voor de Kunsten”) is de stichting die vanuit Nederland financiële en praktische ondersteuning biedt aan de Kattaikkuttu Sangam en Gurukulam in Tamil Nadu, Zuid-India.

De Kattaikkuttu Sangam is een platform van en voor professionele Kattaikkuttu spelers. De Kattaikkuttu Gurukulam is een unieke interne school met een holistische opleiding van artistieke training, algemeen onderwijs en allround verzorging.
Kalai Manram vormt de brug tussen de Kattaikkuttu Sangam en Gurukulam en Kattaikkuttu vrienden en geïnteresseerden en adviseert en ondersteunt de Sangam en Gurukulam in beleid en praktische zaken: organisatie, financiën, fondsenwerving, en bemiddeling en voorlichting aan stagiaires en vrijwilligers.

De school is door de Indiase overheid als reguliere school erkent. Helaas geeft deze erkenning geen uitzicht op financiële steun van de overheid. Daarom blijven subsidies, sponsoring en donaties de enige manier om de Kattaikkuttu Sangam & Gurukulam draaiende te houden.
Kalai Manram coördineert alle donaties die buiten India worden geworven en zorgt dat deze ‘en masse’ en met zo min mogelijke bankkosten naar India worden overgemaakt.

Kalai Manram wordt volledig door vrijwilligers gerund. De sponsor- en donateursbijdragen komen voor 100% ten goede aan het werk van de Kattaikkuttu Sangam en Kattaikkuttu Gurukulam.