Wat is Kalai Manram?

Kalai Manram (“Vereniging voor de Kunsten”) is de stichting die vanuit Nederland financiële en praktische ondersteuning biedt aan de Kattaikkuttu Sangam in Tamil Nadu, Zuid-India.

De Kattaikkuttu Sangam is een platform van en voor professionele Kattaikkuttu spelers. Van 2002 tot maart 2020 heeft de Sangam een project gehad: de Kattaikkuttu Gurukulam, waar in 18 jaar meer dan 750 leerlingen uit de omgeving een holistische opleiding van artistieke training, algemeen onderwijs en allround verzorging hebben gekregen. Deze school is wegens de wereldwijde COVID-19 uitbraak in maart 2020 vervroegd gesloten.

De Kattaikkuttu Sangam is nu in ontwikkeling tot een Indigenous Centre for the Art and Agriculture. Hier wordt de cultuur van Kattaikkuttu, maar ook oude kennis over landbouw behouden.

Kalai Manram vormt de brug tussen de Kattaikkuttu Sangam en Kattaikkuttu vrienden en geïnteresseerden en adviseert en ondersteunt de Sangam in beleid en praktische zaken: organisatie, financiën, fondsenwerving, en bemiddeling en voorlichting aan stagiaires en vrijwilligers.

Kalai Manram coördineert alle donaties die buiten India worden geworven en zorgt dat deze ‘en masse’ en met zo min mogelijke bankkosten naar India worden overgemaakt.

Kalai Manram wordt volledig door vrijwilligers gerund. De sponsor- en donateursbijdragen komen voor 100% ten goede aan het werk van de Kattaikkuttu Sangam.