Wat is de Kattaikkuttu Gurukalam?

De oprichting van de school is de verwezenlijking van Rajagopal’s droom. Hij stond vanaf zijn 10de op de planken in zijn vaders theatergezelschap, daarvoor moest hij zijn school verlaten. De Kattaikkuttu Gurukulam (school) werd in 2002 als project van de Kattaikkuttu Sangam. Ooit startte de school in het huis van Hanne en Rajagopal. Nu is het een interne school op het platteland (7 kilometer van de stad Kanchipuram vandaan) waar 50 kinderen tussen de 7 en 18 jaar wonen en leren. De Kattaikkuttu Gurukulam is de eerste en enige school die artistiek en regulier onderwijs aanbiedt onder één dak.

Wat bijzonder aan de school is, is dat de school is opengesteld voor meisjes. Van oorsprong werd het vak alleen uitgeoefend door mannen (ook de vrouwenrollen werden door mannen gespeeld), en werd het vak van vader op zoon doorgegeven.
Op de Kattaikkuttu Gurukulam worden net zoveel meisjes als jongens opgeleid en spelen allen zowel mannen- als vrouwenrollen.

De Kattaikkuttu Gurukulam staat open voor alle kinderen ongeacht hun problemen, kaste of geloof. Het feit dat Kattaikkuttu het theater van de gewone (plattelands)mens is, betekent echter ook dat dit in de praktijk vooral onze doelgroep is. Gegoede gezinnen denken er namelijk niet over om hun zoon of dochter Kattaikkuttu te laten leren, omdat het vak van acteur voor hogere kastes in laag aanzien staat.

Brede opleiding

Naast dagelijkse lessen in reguliere vakken en in Kattaikkuttu maken de studenten van de Gurukulam kennis met andere vormen van theater, dans, acrobatiek, stemvorming, verhalen vertellen en filosofie. Dit gebeurt in de vorm van workshops door professionele gastdocenten over de hele wereld. Deze workshops bieden andere artistieke vaardigheden en helpen studenten om hun eigen theater in wijder perspectief te zien.

In de holistische benadering van de kinderen is de zorg en voorlichting belangrijk. Fysieke, mentale en psychische zorg maakt van deze kinderen jonge mensen die hun eigen keuzes kunnen maken, niet afhankelijk van afkomst of oneigenlijke redenen. Door hun veelzijdige opleiding waarin ze zowel hun intellectuele als gevoelsmatige vaardigheden en zelfvertrouwen ontwikkelen maken de studenten een betere kans op de arbeidsmarkt—zowel als acteur, actrice of musicus als in een ander vak na het doorlopen van een vervolgopleiding.

Kansen, empowerment en emancipatie

De Kattaikkuttu Gurukulam stelt zich tot doel om de talenten die ieder kind heeft ten volle tot bloei te laten komen. Het Kattaikkuttu theater is een ideaal medium om kinderen met problemen zichzelf te laten (her)vinden en hun weerstand en incasseringsvermogen te verhogen. Het geeft hen een leidraad en een mogelijkheid om zich te kunnen uiten; het leert hen samenwerken met andere kinderen van verschillende leeftijden in een beschermde en liefdevolle omgeving.

Naast kinderen uit normale gezinnen biedt de Kattaikkuttu Gurukulam daarom onderdak aan kinderen zonder ouders of uit één-ouder gezinnen, kinderen met leerproblemen en kinderen met traumatische ervaringen ten gevolge van armoede, huiselijk geweld, suïcide van een of beide ouders. Veel van de kinderen komen ondervoed op school.

Naast gelijkheid op alle fronten—in de klas, tijdens theater- en muzieklessen, op het toneel en tijdens het dagelijkse leven op school (waar alle kinderen hetzelfde corvee moeten uitvoeren), besteedt de Gurukulam veel aandacht aan empowerment. Voor meisjes en jonge vrouwen is het een ongewone en vaak moeilijke beslissing om op het toneel te gaan staan. De familie is vaak bang dat dit haar kansen op de huwelijksmarkt zal beïnvloeden of dat ze een ‘te grote mond’ zullen krijgen.
Het eerste meisje dat afstudeerde aan de Kattaikkuttu Gurukulam, P. Thilagavathi, woont nu zelfstandig in de grote stad en werkt als actrice en drama docent. Zij won in 2015 de Bismillah Khan Yuva Puraskar Award van de Sangeet Natak Akademi.
Tamilarasi, vertegenwoordigt de tweede jonge vrouw die succesvol voorbeeld is op het gebied van vrouwenemancipatie. Zij heeft inmiddels stage gelopen in Zwitserland en Frankrijk en geeft op school les in de ingewikkelde danspassen. Daarnaast treedt zij nog regelmatig op in de theatervoorstellingen; vaak speelt zij de meest heroïsche hoofdrollen!

Kattaikkuttu Young Professionals Company

De Kattaikkuttu Gurukulam heeft een eigen theaterensemble, de Kattaikkuttu Young Professionals Company (KYPC). Dit ensemble is geweldig populair, juist omdat er ook meisjes op het toneel staan. Voorheen werd het onmogelijk geacht dat meisjes de fysiek zware mannenrollen zouden kunnen spelen. Nu doen ze dat. Mensen in het dorp willen deze nieuwe ontwikkeling nog steeds zelf ervaren en de KYPC heeft daarom meer aanvragen dan het kan aannemen. De uitstraling van de KYPC en van de meiden op het toneel is enorm en zorgt ervoor dat het beeld van meisjes en jonge vrouwen—en van wat zij wel en niet mogen en kunnen—zichtbaar en voelbaar wordt, juist voor de gewone man en vrouw op het platteland. De vrouwen op het podium tonen aan dat dat niet zo hoeft te zijn.

De voorstellingen van de KYPC zorgen voor een bescheiden inkomen dat ten goede komt aan de Kattaikkuttu Gurukulam (natuurlijk krijgen alle spelers zakgeld). Daarnaast zorgt de KYPC voor publiciteit en krijgt de Gurukulam aanvragen van nieuwe studenten die een KYPC voorstellingen in hun dorp hebben gezien.

Rajagopal schrijft nieuwe stukken voor de KYPC. Soms herschrijft hij een oud stuk om het aan te passen aan de huidige samenleving en de vragen waarmee wij nu worstelen. Terugkerende thema’s zijn de rol en gelijkheid van vrouwen, het milieu, vrede en een samenleving waarin mensen gelijk zijn en elkaar met respect behandelen. Zijn theaterstuk voor kinderen “Magic Horse” werd uitgegeven als onderdeel van een Engelstalig kinderboek (samen met Evelien Pullens en Hanne M. de Bruin). In 2014 werden drie van Rajagopal’s toneelstukken gepubliceerd in het Tamil.

Toekomstperspectief

Als de kinderen afgestudeerd zijn na 10th of 12th grade hebben ze meer keuzes. Hoewel ouders nog steeds een belangrijke stem hebben, is de eigen stem van de kinderen versterkt en kunnen zij beter kiezen voor hun eigen passie. Voor de school is het geweldig als zij besluiten apprentice teacher te worden in dit veelzijdige vak.
In het schooljaar 2018-2019 heeft de Gurukulam twee apprentices, alumni van de Gurukulam. Zij volgen beiden een studie B.Com (accountancy) en komen ’s middags op school om zich verder te bekwamen in muziek (harmonium en mridangam) en acteren. Daarnaast geven zij les aan de studenten en treden op samen met de Kattaikkuttu Young Professionals.

Andere afgestudeerde studenten vinden werk in de diverse Kattaikkuttu-theatergroepen in de wijde omgeving. De groepen bieden hen een goed salaris omdat de opleiding van de Kattaikkuttu Gurukulam in hoog aanzien staat binnen het vak. Verschillenden combineren dit met een vervolgopleiding in Engels, boekhouding of techniek. De oud-studenten zijn daardoor meestal hoger en breder opgeleid dan anderen in hun omgeving.

In de toekomst wil de Kattaikkuttu Sangam dit programma voor alumni uitbreiden en meer faciliteiten voor verdere theatertraining ontwikkelen. Hierbij denkt de Sangam ook aan kortere workshops voor (internationale) acteurs die de beginselen van het Kattaikkuttu theater willen leren.