Avataar: de transformatie van de Kattaikkuttu Sangam

Het is tijd voor de wederopbouw van de Kattaikkuttu Sangam! Met behulp van Wilde Ganzen, gaan we zorgen dat het terrein en de gebouwen en de duurzame voorzieningen weer klaar zijn voor de nieuwe fase. Dit project heeft de naam Avataar gekregen: wat Tamil is voor Wederopstanding. We zijn heel bij dat Wilde Ganzen ons project ondersteunt door opgehaalde donaties te verdubbelen!

Waarom is dit nodig? Sinds de pandemie in maart 2020 is het het terrein van de Kattaikkuttu Sangam (vakbond) en Gurukulam (school) nauwelijks meer gebruikt. De -in de afgelopen jaren zorgvuldig aangelegde- biologische tuin is onderhouden door Hanne en Rajagopal die op het terrein zijn gaan wonen, samen met nog enkele personeelsleden en later ondersteund door 2 oud-studenten. Het waren twee moeilijke jaren waarin er bijna niets mogelijk was. Een groot festival met optredens begin dit jaar werd nog gecanceld. Gelukkig lukten enkele zaken ook wel; met als hoogtepunt de nieuwe productie Tavam (zie de voorgaande berichten). Maar zonder inkomsten en geen activiteiten op de Sangam is er achterstallig onderhoud ontstaan. Zo zijn de hekken niet meer beveiligd tegen de wilde dieren, zijn de gebouwen verwaarloosd en niet meer geschikt voor voor de nieuwe functie van de Sangam, zoals het ontvangen van groepen voor workshops. Met het repareren en transformeren van het terrein en haar gebouwen, bouwen we aan het fundament voor de nieuwe activiteiten die nu starten en verder ontwikkeld gaan worden.

Dus: wilt u ons helpen Kattaikuttu bestaansrecht te blijven geven? Zodat middels het traditionele theater maatschappelijke relevante onderwerpen, zoals gendergelijkheid, onder de aandacht gebracht kunnen worden van de mensen in Tamil Nadu (en daarbuiten)? Steun ons dan met uw donatie onder de naam Avataar ! U kunt geld storten op onze rekening NL68 TRIO 0786 7747 38

Het project Avataar is allereerst gericht op de herstelwerkzaamheden op het terrein en het zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk kunnen functioneren.
De extra financiën dragen zorg voor de uitvoering van:
– reparatie van de omheining voor de veiligheid van het terrein (ook tegen wilde dieren);
– een extra waterput met op zonne-energie aangedreven dompelpomp en zonnepanelen;
– reparatie dak van bibliotheek annex gastenverblijf;
– aanleggen van druppelirrigatie voor voldoende water voor de tuin/het voedselbos;
– de bouw van veilige stal voor het vee;
– recyclen waar mogelijk van afgedankte materialen zoals matrassen en duurzame afvalverwerking;
– verbeteren van de Wifi voor de acteurs en werknemers en de gasten.

De Sangam draagt een deel van de kosten, Kalai Manram draagt de donaties bij, en de helft daarvan wordt door Wilde Ganzen verdubbeld.

Draagt u ons een warm hart toe en wilt u zelf in uw netwerk extra geld ophalen middels een collecte, verkoop of anders?
U kunt ons vragen om hulp, maar ook om materiaal om te laten zien aan uw netwerk of kaarten om te verkopen. Neemt u contact op via onze mail: kalaimanram@hotmail.com en wij kijken wie van het bestuur u verder kan ondersteunen of van dienst zijn.

Nu de school is opgeheven focust de Sangam zich op het versterken van de positie van de Kattaikkuttu acteurs en de emancipatie van de vrouwen. De Sangam wil een nieuwe theatergroep oprichten die hoogstaande voorstellingen kan bieden via de gebruikelijke nachtelijke voorstellingen voor speciale gelegenheden in de dorpen en daarnaast nieuwe producties kan ontwikkelen met maatschappelijke relevantie. Daarnaast blijft de Sangam artistiek onderwijs in de vorm van trainingen en workshops geven en is open voor bezoek en andere activiteiten. Hierbij worden eigen expertise en kapitaal (grond, gebouwen, faciliteiten) op een duurzame manier geëxploiteerd. Het uiteindelijke doel is om de Kattaikkuttu Sangam te veranderen in een veelzijdig kenniscentrum met duurzaamheid en (gender en sociale) gelijkheid in het theater en daarbuiten in het vaandel.

Ook de biologische tuin heeft een belangrijke plek aangezien het Kattaikkuttu theater van oudsher verbonden is met de agrarische cultuur van Tamil Nadu. Sinds 2018 wordt dit land (±3 ha) gebruikt voor een biologische tuin, die steeds meer uitgebreid wordt. Er zijn 150 nieuwe bomen geplant en vrijwilligers zijn begonnen een plan uit te werken voor een waterreservoir en irrigatiesysteem. Twee oud-studenten verblijven op de Sangam en werken mee in de tuin. Steeds meer nieuwe gewassen worden gezaaid volgens oude gebruiken uit de cultuur. De tuin maakt de eigen keuken zelfvoorzienend en maakt deel uit van de toekomstplannen voor een duurzaam kenniscentrum.

Naast de transformatie van het terrein besteden wij de komende maanden aandacht aan de nieuwe initiatieven. Zo is de theatergroep van oud-studenten nu in oprichting en worden er in november workshops georganiseerd!