Veku Paraakku: Watch out, here we come!

De eerste ideeën voor nieuwe activiteiten voor de Kattaikkuttu Sangam krijgen vorm. Eind 2020 was Jeeva Raghunath, een professionele storyteller (in Engels en Tamil), op bezoek om samen met Rajagopal en Hanne een workshop op te zetten. 

De workshop heeft als werktitel ‘Veku Paraakku: Watch out, here we come!’. Het plan is om mensen in één weekend de tools van storytelling en Kattaikkuttu te leren. Met als doel om mensen op artistiek gebied uit te rusten met vaardigheden uit de rijke cultuur van Tamil Nadu, zodat ze deze bijvoorbeeld in hun eigen artistieke creaties in het theater kunnen gebruiken.

Er wordt hard nagedacht over het bereiken van nieuwe belangstellenden wereldwijd door middel van gebruik van sociale media. Maar helaas gooit de pandemie vooralsnog roet in het eten!